Klausimai – atsakymai

Lauke turiu pastatą, kuriame paprastai laikau visus bitininkystės įrankius,medaus korpusus ir bičiųmaistą. Ar galiu tame pačiame pastate laikyti MAQS?

MAQSturi būti laikoma žemesnėje nei 25 °C temperatūroje, apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių.Laikykite gamyklinėje pakuotėje, sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo sieros rūgšties, oksiduojančių medžiagų ir liepsnos šaltinių. Pakuotę laikykite sandariai uždarytą. Jei atidarėte maišelį (vidinę pakuotę),juosteles sunaudokite iš karto.

Kokiatemperatūra rekomenduojama MAQS?

Lauko temperatūra juostelių įdėjimo dienos metu turi būti tarp 10 ir29,5 °C.Per aukšta temperatūra (>33 °C)pirmosiomis trimis gydymo dienomis gali sukelti pernelyg didelį perų mirtingumą ir pražudyti bičių motinėlę. Temperatūra nakties metu nėra svarbi.

Kokio tipo apsauginę aprangą turėčiau dėvėti dirbdamas su MAQSavilio juostelėmis?

Tvarkydami ir dėdami juosteles dėvėkite įprastus bitininkystės apsauginius drabužius. Tvarkydami produktą visada mūvėkite cheminėms medžiagoms / rūgštims atsparias pirštines, PVC, neopreno arba nitrilo pirštines(EN 374).

Noriu gydyti jaunas šeimas, tačiau jose tėra tik 4 ar5 perų rėmai, ar galiu?

MAQS skirtas naudoti tik vienos arba dviejų perų korpusų standartiniame „Langstroth“ avilyje arba lygiaverčiame, pvz., „Dadant“. Bičių šeima turi apimti mažiausiai 6 perų rėmus(apytiksliai 10 000bičių).Sudarius naują šeimą į, reikia joms duoti laiko stiprėti iki visiško užpildymo šešių rėmų, tada galima jas gydyti MAQS.Atminkite, kad reikia palaukti 24 valandas po darbo su bitėmis, jei norite gydyti MAQS juostelėmis.

Ar turėčiau uždaryti visus įėjimus, išskyrus visiškai atvertą apatinę avilio laką?

Kad būtų tenkinami minimalūs vėdinimo reikalavimai, reikia palikti visiškai atvirą apatinę avilio laką,13mm(1,3cm)aukščio,per visą avilio plotį.Duomenų, kad papildomas įėjimas turi įtakos gydymo efektyvumui, nėra.Tinkamas vėdinimas yra gyvybiškai svarbus naudojant šį produktą.

Jei aviliai atviru dugnu, ar turėčiau jį palikti atvirą, ar turiu jį uždaryti?

Atliktas tik vienas tyrimas naudojant atvirus apatinius avilio dugnus, pateiktasRandy Oliver (www.scientificbeekeeping.com). Rezultatai paskelbti 2011 m. AmericanBeeJournal vasario mėn. leidinyje.Nustatytas efektyvumo sumažėjimas nuo4 iki5 proc., lyginant su šeimomis, kurios buvo gydytos aviliuose su vientisu avilio dugnu. Tinkliniai avilių dugnai turi būti uždaryti, kad skruzdžių rūgšties garai neišgaruotų į išorę.

Bitės nekelia oro, patenkančio per tinklelį, į viršų, todėl atviri tinkliniai dugnai neturėtų būti vertinami kaip papildoma vėdinimo priemonė. Apatinė avilio laka turi likti visiškai atidaryta visą gydymo laikotarpį.

Ar juosteles saugu naudoti, kai avilyje įdėtos metalinės motinėlės izoliavimo grotelės?

Skruzdžių rūgšties garai ėsdina juoduosius metalus, tačiau neveikia aliuminio ir daugelio nerūdijančio plieno rūšių.Plastikinėms izoliavimo grotelėms poveikio nėra.

Ar bitės ir toliau neš medų gydymo metu?

Taip, bitės ir toliau neša medų.

Koks MAQSpoveikis perams?

Bet kokia perams padaryta žala greitai atstatoma, kadangi motinėlė padeda kiaušinėlius visoje šeimos srityje iki 7 dienos. Dažnai 4 dieną būna padėta daugybė kiaušinėlių, tačiau jie dedami kiek tik įmanoma toliau nuo juostelių.Lauko bitės gali ir toliau rinkti žiedadulkes visą gydymo laikotarpį,taigi sukaupiamos pakankamos baltymų atsargos lervoms maitinti.

Girdėjau, kad skruzdžių rūgšties naudojimas gali pakenkti motinėlės sveikatai. Ar tai tiesa?

Skruzdžių rūgštis pradžioje sutrikdo šeimos veiklą ir pirmąją naudojimo dieną gali būti išmesta motinėlė arba nežymiai padidėti stebimas suaugusių bičių mirtingumas. Gydymo pradžioje gali padidėti perų mirtingumas.Esant rekomenduojamai lauko temperatūrai, neigiamo poveikio šeimos sveikatai nesitikima, pasibaigus gydymo laikotarpiui šeimos veikla normalizuojasi. Vis dėl to vieno tyrimo metu, kai lauko temperatūra naudojimo dieną pasiekė37,5 °C, bičių šeima išmirė.Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

Nesunaikinkite motininių lopšių, kuriuos galima pastebėti prieš gydymą arba po jo.

Ligotos ar senos motinėlės pakeitimas nauja,net jei jį nulemia gydymas,yra natūralus procesas,jo negalima trikdyti šeimos sveikatos labui.Praėjus mėnesiui po gydymo reikia patikrinti, ar šeima turi motinėlę.Neretai po gydymo gali būti vyresnioji ir jaunesnioji motinėlės.

Matau keletą mirusių bičių avilio lakoje, kas vyksta?

Pradėjus naudoti, pirmąsias tris dienas gali būti pastebimas išaugęs suaugusių bičių mirtingumas.Atminkite, kad natūralus bičių mirtingumas vyksta maždaug tuo pačiu greičiu kaip ir kiaušinėlių dėjimas. Gydymo metu bitėms gali nepavykti valymo pareigų atlikti taip greitai, kaip įprasta.

Kaip man pašalinti panaudotas juosteles?

Likusios panaudotos juosteles laikui bėgant kompostuosis.Jas galite tvarkyti taip pat, kaip ir bet kurias kitas organines buitines atliekas.Juostelės gali likti avilyje, kadangi jos yra visiškai biologiškai suyrančios. Pabaigus gydymą, bitininko patogumui, jas galima išimti iš avilio.

KokiaMAQSavilio juostelių galiojimo trukmė?

MAQSjuostelės galioja vienerius metus, jei laikomos etiketėje nurodytomis sąlygomis.Kiekvienos produkto talpos etiketėje nurodyta galiojimo pabaigos data, kuriai praėjus,produkto naudoti negalima.

Ar galima perkelti / dirbti su bitėmis 7 dienų gydomuoju laikotarpiu?

Ne,bitės neturėtų būti trikdomos visą 7 dienų gydomąjį laikotarpį.

Aš noriu MAQS išbandyti tik keliuose savo bityno aviliuose,ar tai gerai?

GeriausiaMAQSnaudoti tuo pačiu metu visoms bičių šeimoms bityne gydyti, kad būtų išvengta pakartotinio užsikrėtimo.

Kaip man sužinoti ar mano avilio tipas tinkamas naudoti MAQS?

MAQS skirtas naudoti tik vienos arba dviejų lizdo korpusų standartiniame „Langstroth“ avilyje arba lygiaverčiame pvz., „Dadant“. Įsitikinkite, kad tenkinami toliau išvardinti vėdinimo reikalavimai.

Kaip galiu pritaikyti savo avilio konstrukciją, kad jis tiktų MAQS?
 • Jei avilio įėjimo konstrukcijoje pasitaiko vidinės kliūtys tarp prielakčio ir lizdo korpuso, paprastai lizdo korpusą galima atlenkti atgal, kad būtų patenkinti avilio įėjimui keliami reikalavimai. Lizdo korpusui užfiksuoti galima naudoti pleištus. Kadangi avilio dugnas nėra vientisas(dažnai lentjuostės),gydymo efektyvumas gali būti mažesnis. Šie patarimai skirti aukštiniams aviliams su atskiru dugnu.
 • Aviliuose su vientisu dugnu, kuriuose lakos padidinti nėra galimybių, antrą (viršutinį) lizdo korpusą galima pastumti atgal, kad susidarytų ventiliacinis tarpas per visą avilio plotį bent jau gydymo laikotarpiu.
 • Jei aukštinio avilio dugno įtaisyto korpuso atramų aukštis yra mažesnis nei minimalus (13 mm),po apatiniais priekiniais lizdo korpuso kampais galima įdėti tarpiklius(nusmailintus pleištus), kad laka (vėdinimo anga) atitiktų naudojimo instrukcijoje pateiktus reikalavimus.
Ar nuėmęs išorinį plastikinį apvalkalą, turėčiau nuo gelio nuplėšti vidinį popierinį įpakavimą?

Ne, popierinis įpakavimas turi išlikti. Jis veikia kaip tamponas, kontroliuojantis skruzdžių rūgšties garavimą.

Ar tikrai gydymas nekenkia medaus kokybei?Kodėl medaus skonis nesikeičia?

Skruzdžių rūgštis yra organinė rūgštis, kuri natūraliai susidaro meduje.MAQSkontroliuoja skruzdžių rūgšties garavimą visą 7 dienų gydymo laikotarpį.Gydymo pabaigojekoncentracijos lygiai neviršija natūraliai susidarančių lygių meduje, kaip nurodyta instrukcijoje.

Ar galiu maitinti gydymo metu?

Ne, gydymo laikotarpiu nerekomenduojamas bet kokio tipo maitinimas, kurio metu vyksta sąlytis su aviliu(rėmu, viršutiniąja avilio maitintuve). Galima maitinti purškimo būdu.

Ar galiu sumažinti dozę?

EuropojeMAQSregistruotas kaip veterinarijos medikamentas,leistina dozė yra visa dozė

(1 maišelis,2 juostelės)vienai šeimai.

Atrodo, kad dauguma bičių aktyviai skraido priešais avilį. Ar tai normalu?

Normalu, kad bitės aktyviai skraido pirmąją dieną,ypač šiltesnio oro sąlygomis.

Instrukcijoje parašyta, kad po gydymo nereikia išimti panaudotų juostelių. Ar bitės maitinasi MAQS?

Bitės nesimaitina juostelėmis.Jos tiesiog valo savo namus ir išmeta juostelių gabaliukus, kurie vėliau natūraliai suyra aplinkoje.

  DIDN'T FIND WHAT YOU WERE LOOKING FOR? ASK US!

  Name (required)

  Email (required)

  Subject

  Your Question